Slavnostní ukončení projektu

Dne 26. 2. 2015 proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov slavnostní ukončení projektu „Oživení turismu v německo – českém pohraničí“ v rámci kterého byla také uskutečněna výstava fotografií z historie a současnosti města a také výstava fotografií pořízených v průběhu realizace celého projektu.

Na slavnostní ukončení projektu byly pozváni zástupci poskytovatele dotace, zástupci spolupracujících firem i fyzických osob, zástupci informačních center ze Šluknovského výběžku, členové letopisecké komise Městského úřadu Jiříkov, projektový tým projektu, zástupci Města Jiříkov.

V rámci slavnostního ukončení bylo poděkováno všem zúčastněným firmám i  fyzickým osobám, které se podíleli na projektu po dobu jeho realizace, v krátkosti byly představeny projekty za českou i německou stranu, prezentovány byly výstupy obou projektů a vyslovena byla i žádost na další případnou spolupráce obou partnerů realizujících projekt.

Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným za příkladnou spolupráci při realizaci projektu a věříme v další spolupráci někdy v budoucnu.

Za projektový tým
Bc. Jiří Semerád
projektový manažer projektu