Projekt ZIEL 3 - CÍL 3

Oživení turismu v německo - českém pohraničí

Slavnostní ukončení projektu

Slavnostní ukončení projektu

Dne 26. 2. 2015 proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov slavnostní ukončení projektu „Oživení turismu v německo – českém pohraničí“ v rámci kterého byla také uskutečněna výstava fotografií z historie a současnosti města a také výstava fotografií pořízených v průběhu realizace celého projektu. Na slavnostní ukončení projektu byly pozváni zástupci poskytovatele dotace, zástupci spolupracujících firem i fyzických osob, zástupciPřečtěte si více o Slavnostní ukončení projektu[…]