Dětský den v ZirkelsteinResortu

Dne 21.10.2014 se v rámci projektu „Oživení turismu v německo – českém pohraničí“ účastnili děti z Mateřské školy Jiříkov dětského dne v areálu společnosti ZirkelsteinResort, který je projektovým partnerem Města Jiříkov u výše zmiňovaného projektu.

Věříme, že se výlet dětičkám líbil a za Města Jiříkov jim tímto děkujeme a taktéž děkujeme jejich doprovodu, který zajišťovala paní Eva Boleslavová a slečna Denisa Hurtigová. Díky patří také ředitelce paní Lence Majákové zajišťující účast potřebného počtu děti po technické stránce.

Za projektový tým

Bc. Jiří Semerád
projektový manažer projektu