Letní prázdniny 2014 v ZirkelsteinResortu

V termínu od 4.8. do 8.8. 2014 se skupinka 20 dětí ze Základní školy Jiříkov účastnila v rámci projektu „Oživení turismu v německo – českém pohraničí“ pobytu v ubytovacím zařízení společnosti ZirkelsteinResort, která je projektový partnerem Města Jiříkov u projektu přeshraniční spolupráce. Dle informací rodičů a pedagogického doprovodu byli všichni zúčastnění spokojeni a letní prázdninový tábor se jim velice líbil. Tímto za Město Jiříkov všem dětičkám a rodičům za účast na pobytu děkuji a taktéž děkuji paní Ondráčkové, Mgr. Sladké, Bc. Samkové za zajištění pedagogického dohledu během pobytu.

Za projektový tým a Město Jiříkov
Bc. Jiří Semerád
projektový manažer projektu