Projekt ZIEL 3 – CÍL 3

Oživení turismu v německo - českém pohraničí

Pro sblížení obyvatel příhraničního regionu je ještě důležité, najít přeshraniční podobnosti, aby se společné práce a život stali samozřejmostí, které region společně rozvinou a zformují. Jako přínos udržitelného vyvíjení přeshraniční rekreace a turismu, spojené z jedné strany zvýšením životní kvality pro obyvatele a jejich hosty, z jiné strany s vyvíjením jako základního hospodářského faktoru, by mělo zajistit uskutečnění předloženého projektu.

 
Obsahem projektu je na německé straně částečná obnova objektu Zirkelstein 109b v Reinhardtsdorf-Schöna. Jde o rekonstrukci střechy, fasády, schodů (z důvodu požární ochrany) a výměnu oken hlavního objektu. Na české straně bude projekt obsahovat tvorbu propagačních materiálů, doplnění městského informačního systému a vytvoření naučné stezky po městě Jiříkov. Dále se plánují společné akce: 4 workshopy (historie objektu, energetická účinnost, ochrana přírody, cestovní ruch), 2 výstavy (historie, energetické sanace), 2 exkurze k sanaci objektu Zirkelstein, výměnné pobyty dětí (20 českých dětí v Zirkelsteinu), dětský den v Jiříkově (20 německých dětí v Jiříkově), závěrečné ukončení projektu v Zirkelsteinu.

PARTNEŘI PROJEKTU

partner_de

leadpartner

Zelenější už to nebude! Slogan ZirkelsteinResortu můžeme vzít doslovně. Prázdninový a rekreační komplex leží mimo obec Schöna, cca 10 km od Bad Schandau a 15 km od hraničního přechodu Hřensko, v srdci Saského Švýcarska. Na rozloze téměř 3 hektarů, přímo na kameni, najdou mladí a srdcem mladí ideální podmínky pro odpočinek a relaxaci uprostřed přírody. ZirkelsteinResort je rozdělen do historického Zirkelstein domu, moderní osady bungalowů jako i do mnoha volnočaasových možností v komplexu: dětské hřiště, plážový volejbal, stolní tenis, fotbalové a basketbalové hřiště a mnoho dalšího. V ZirkelsteinResortu je každý host, v každém ročním období, srdečně vítán.

 

 partner_cz

projektpartner

Severočeské město Jiříkov se nachází ve Šluknovském výběžku. Leží bezprostředně na hranici se SRN a sousedí s městy Friersdorf a Ebersbach-Neugersdorf, což prospívá přihraniční turistice. Přes Jiříkov vedla již ve středověku obchodní cesta do Budyšína. Zachována je i v dnešní době, kdy byla v rámci vstupu do Evropské unie otevřena jako staro-nový hraniční přechod do města Ebersbach-Neugersdorf. Jiříkov je znám významnou architekturou, kterou tvoří nespočet podstávkových domů a drobných sakrálních památek utvářejících vzhled obce. K turistickému ruchu nemálo přispívá poutní pseudogotický kostel ve Filipově - Basilika Panny Marie Pomocnice, ve kterém došlo v roce 1866 k zázračnému uzdravení Magdaleny Kade. Kostel byl vysvěcen 11. října 1886 a v roce 1926 obdržel titul "Basilica Minor", což je čestný titul, který je pod přímou patronací papeže.